• Sunday, 22. May 2022.
Šid

Šiđanke na sajmu u Inđiji

17. October 2011. godine

Šid -Na Sajmu stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini, održanom u subotu u Inđiji, među 160 udruženja žena iz 41 opštine, bilo je i 9 udruženja…

Naj že­na Sre­ma

14. October 2011. godine

Pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, kao is­tak­nu­ti jav­ni i po­li­tič­ki rad­nik, do­bit­nik je ovo­go­di­šnjeg pri­zna­nja „Ka­pe­tan Mi­ša Ana­sta­si­je­vić“ u ka­te­go­ri­ji “Naj že­na Sre­ma“. Ovo pri­zna­nje, ko­je…

I Šid u ritmu Evrope

14. October 2011. godine

Šid – Opština Šid potpisala je novi ugovor o nastavku projekta “Triglav osiguranje Srbija – U ritmu Evrope”. Audicije za decu zainteresovanu za hor, solo…

Obeležavanje Svetskog dana hrane

14. October 2011. godine

Šid -Povodom Svetskog dana hrane, Crveni krst Šid, u saradnji sa KOC-om i Udruženjem građana “Zdravo odrastanje”, organizuje sutra humanitarni koncert, pod nazivom “Pokažimo humanost…

Književno veče u Šidu

14. October 2011. godine

Šid -Književno veče “Žubor srca voljenom Sremu – od srca”, u okviru kojeg se predstavila pesnikinja Radmila Đokić iz Bijeljine, održano je sinoć u Narodnoj…

Likovna kolonija u Šidu

14. October 2011. godine

Šid – Danas počinje 16. Likovna kolonija “Na putevima Save Šumanovića”, u organizaciji Kulturno – obrazovnog centra Šid. U radu kolonije učestvovaće 12 akademskih slikara…

Predsednica u poseti Višnjićevu

14. October 2011. godine

Šid – Predsednica Opštine Šid Nataša Cvjetković sa saradnicima, posetila je juče Višnjićevo gde su postavljene stolice na igralištu FK Hajduk. U okviru posete predsedniku…

Pred­sta­vlje­ni tu­ri­stič­ki po­ten­ci­ja­li

12. October 2011. godine

Na­stu­pom Srp­skog kul­tur­no umet­nič­kog dru­štva „Sve­ti Sa­va“ i Tam­bu­ra­škog or­ke­stra, Op­šti­na Šid je pred­sta­vi­la svoj tu­ri­stič­ki po­ten­ci­jal na pro­šlo­ne­delj­nom Me­đu­na­rod­nom saj­mu tu­ri­zma u No­vom Sa­du….

Izložba u Galeriji “Sava Šumanović”

10. October 2011. godine

Šid – „Poslednja decenija 1932-1942“ naziv je izložbe koja je otvorena u petak u Galeriji slika “Sava Šumanović” u Šidu. Reč je o postavci koja…

Uređuje se seosko groblje

7. October 2011. godine

Adaševci – U Adaševcima je ovih dana aktuelno uređenje seoskog groblja. U okviru tog projekta sredstvima mesnog samodoprinosa i lokalne samouprave u ukupnom iznosu od…