• nedelja, 5. decembar 2021.
Irig

Video nadzor za sada jedino rešenje

8. februar 2014. godine

  Irig – Iako je nedavno postavljena saobraćajna signalizacija u mnogome uticala na smanjenje brzine četvorotočkaša koji prolaze kroz Irig, meštani ove opštine sureću se…

“Luča” pripala Miši Veselinoviću

7. februar 2014. godine

Irig – Ovogodišnji dobitnik “Luče” nagrade koju Srpska čitaonica dodeljuje pojedincima i organizaijama za razvoj kulture u opštini Irig je dugogodišnji predsednik vrdničkog Kulturno umetničkog…

Izbori u pet mesnih zajednica

21. januar 2014. godine

Irirg – Krajem prošle godine, istekli su mandati saveta pet iriških mesnih zajednica i to u MZ Irig, Vrdnik, Rivica, Šatrinci i Krušedol Prnjavor. U…

Novo lice Ribarske ulice

11. januar 2014. godine

Irig – Početak Nove godine označio je i završetak prvog dela radova na izgradnji Ribarske ulice u Irigu, odnosno na pretvaranju nekadašnjeg trgovačkog centra ove…

Milan Marković laureat

14. oktobar 2013. godine

      Irig – Ovogodišnji laureat nagrade za dramsko stvaralaštvo “Borislav Mihajlović Mihiz”, koju od 2005. godine dodeljuju Fond “Borislav Mihajlović Mihiz” i Srpska…

Pobedilo je – pozorište

6. maj 2011. godine

  Irig – Od 9. do 17. apri­la u Iri­gu se od­vi­jao FE­DAS – Smo­tra ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sre­ma, 39. po re­du. Ka­ko se ove go­di­ne…

Duhovni život kroz objektiv

21. april 2011. godine

Irig – Od osni­va­nja Dru­štva lju­bi­te­lja fo­to­gra­fi­je, film­skih i vi­deo ostva­re­nja “Be­o­fo­to”, sep­tem­bra 2007, go­di­na za na­ma je bi­la naj­bo­ga­ti­ja ak­tiv­no­sti­ma, sma­tra nje­gov pred­sed­nik Ismet…

U Irigu se odvija FEDAS

21. april 2011. godine

Irig – Kul­tur­ni ži­vot Iri­ga obe­le­žen je ovih da­na po­zo­ri­štem – od 9. do 17. apri­la, u Do­mu kul­tu­re, na ”da­ska­ma ko­je ži­vot zna­če”, od­vi­ja…

1 14 15 16