• nedelja, 14. april 2024.
Društvo

Pan­si­on­ski sme­štaj

25. maj 2011. godine

Ko­ja su to  dva naj­po­zna­ti­ja ti­pa ži­vot­nog part­ne­ra kad je reč o ja­čem po­lu?  Onaj ko­jeg mno­go ne za­ni­ma ka­ko to da je sve uvek…

Q groznica i morbile

24. maj 2011. godine

Ruma – Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici prijavio je protekle sedmice dve epidemije na teritoriji rumske opštine…

Otimali novac i mobilne

24. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Policija je uhapsila D.P. (17) i M.V. (16), Branislava D. (18) i Branislava P. (19), svi iz Sremske Mitrovice, zbog osnovane sumnje…

Veliko “spremanje” panonske lepotice

23. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nacionalni park “Fruška gora” – jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim…

Uhapšen kradljivac prikolica i đubriva

19. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da je u noći između 27. i 28. marta ove godine, sa salaša porodice Mackanić kod Sremske Mitrovice traktorom…

Opljačkao bračni par

18. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Đorđe S. (31) iz mesta Glušci kod Bogatića, uhapšen je zbog osnovane sumnje da  je pre tri dana opljačkao bračni par iz…

EKSKLUZIVNO : Intervju ambasadorke SAD Meri Vorlik

18. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Odnosi između SAD i Srbije su odlični. Imali smo, prošlog oktobra, izvrsnu posetu Beogradu naše državne sekretarke Hilari Klinton, a pre dve…

Sla­vlje­nik za­vr­šio u ko­tli­ću

18. maj 2011. godine

Zasavica – U Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de Za­sa­vi­ca po­sled­nje su­bo­te u apri­lu odr­žan je tre­ći po re­du „Dan ma­ga­ri­ca“, a u sklo­pu ove je­din­stve­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i…

Je­šić raz­mi­šlja da ba­ta­li po­li­ti­ku

17. maj 2011. godine

Inđija – Ka­da su ne­dav­no in­đij­ski fud­ba­le­ri bo­ra­vi­li na stra­ni, pi­ta­li ih pri­ja­te­lji šta ima no­vo u In­đi­ji? Od­go­vor je bio – Ko­dža još uvek…

Pritvor za krijumčare ljudi

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Državljaninu Srbije i Švedske Veselu K. (47) i Ekremu K. (37) iz Kosovo Polja, koji su protekle sedmice pokušali da preko Graničnog…