• Wednesday, 6. July 2022.
Društvo

Mitrovčanima predstavljen evropski vodič

18. November 2011. godine

Sremska Mitrovica- U Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici predstavljena je publikacija “Vodič kroz strategiju Evropa 2020”, koju je pripremio Evropski pokret u Srbiji uz podršku…

Šta ima­mo za do­ma­ći?

16. November 2011. godine

Ka­ko raz­mi­šlja ro­di­telj či­je de­te ni­je do­bi­lo pe­ti­cu iz do­ma­ćeg za­dat­ka? „Mo­gao sam se vi­še po­tru­di­ti, ne mo­gu gle­da­ti se­ri­je, za­ma­ja­va­ti se i švrć­ka­ti  oko­lo…

Oprez na pružnim prelazima

15. November 2011. godine

Sremska Mitrovica – Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici upozorila je učesnike u saobraćaju, posebno vozače motornih vozila i poljoprivrednih mašina na potrebnu pojačanu opreznost na…

Stradao pešak

15. November 2011. godine

Sremska Mitrovica – U saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju dogodila u Sremskoj Mitrovici, teške telesne povrede opasne po život zadobio je Neđo J. (56),…

Osumnjičen za tri razbojništva

15. November 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog sumnje da je izvršio tri razbojništva u Rumi i Vognju, uhapšen je Vladimir K. (31) iz Rume. Osnovano se sumnja da…

Posedovao marihuanu

10. November 2011. godine

Sremska Mitrovica – Kod državljanina BiH Ratka A. (28), policija je prilikom kontrole putnika na graničnom prelazu Sremska Rača, na ulasku u Srbiju, pronašla i…

Pritvor zbog nezakonitog lova

10. November 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nezakonitog lova, policija je uhapsila trojicu stanovnika Šida:  Borislava J. (33), Mladena L. (29)…

Di­jag­no­sti­ka ključ­na za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja

10. November 2011. godine

Pre­ko 64% gra­đa­na Sr­bi­je sma­tra da je nji­ho­vo zdra­vlje “do­bro”, “vr­lo do­bro” ili “od­lič­no”, dok 24% sma­tra da ni­su iz­lo­že­ni bi­lo ka­kvim zdrav­stve­nim ri­zi­ci­ma. Či­nje­ni­ce…

Me­đu­sob­no „ku­su­ra­nje“

8. November 2011. godine

Trag spo­zna­je ne­gde gu­bim i to ka­da se od­mak­nem od na­ci­o­nal­nih gra­ni­ca, pa tek mo­gu sa­mo na­slu­ti­ti šta se sve de­ša­va na­po­lju me­đu ve­li­ki­ma i…

Plod­na rav­ni­ca

8. November 2011. godine

Ni­ču pe­ka­re kao pe­čur­ke po­sle ki­še. Ka­ko i ne­će, bez hle­ba čo­vek ne mo­že, pa vo­đe­ni ide­jom o sva­ko­dnev­noj za­ra­di bez ob­zi­ra na kon­ku­ren­ci­ju, ma­li…