• nedelja, 5. decembar 2021.
Društvo

Osumnjičen za tri razbojništva

15. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog sumnje da je izvršio tri razbojništva u Rumi i Vognju, uhapšen je Vladimir K. (31) iz Rume. Osnovano se sumnja da…

Posedovao marihuanu

10. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Kod državljanina BiH Ratka A. (28), policija je prilikom kontrole putnika na graničnom prelazu Sremska Rača, na ulasku u Srbiju, pronašla i…

Pritvor zbog nezakonitog lova

10. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nezakonitog lova, policija je uhapsila trojicu stanovnika Šida:  Borislava J. (33), Mladena L. (29)…

Di­jag­no­sti­ka ključ­na za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja

10. novembar 2011. godine

Pre­ko 64% gra­đa­na Sr­bi­je sma­tra da je nji­ho­vo zdra­vlje “do­bro”, “vr­lo do­bro” ili “od­lič­no”, dok 24% sma­tra da ni­su iz­lo­že­ni bi­lo ka­kvim zdrav­stve­nim ri­zi­ci­ma. Či­nje­ni­ce…

Me­đu­sob­no „ku­su­ra­nje“

8. novembar 2011. godine

Trag spo­zna­je ne­gde gu­bim i to ka­da se od­mak­nem od na­ci­o­nal­nih gra­ni­ca, pa tek mo­gu sa­mo na­slu­ti­ti šta se sve de­ša­va na­po­lju me­đu ve­li­ki­ma i…

Plod­na rav­ni­ca

8. novembar 2011. godine

Ni­ču pe­ka­re kao pe­čur­ke po­sle ki­še. Ka­ko i ne­će, bez hle­ba čo­vek ne mo­že, pa vo­đe­ni ide­jom o sva­ko­dnev­noj za­ra­di bez ob­zi­ra na kon­ku­ren­ci­ju, ma­li…

Ukrali robe za 30 miliona dinara ?

7. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili tešku krađu na štetu preduzeća u stečaju „Superior mit“ u Belegišu kod Stare Pazove, uhapšeni su…

Poginuli pretrčavajući autoput !

7. novembar 2011. godine

Pećinci – Dvoje državljana Bosne i Hercegovine poginulo je u nedelju uveče na autoputu Šid – Beograd dok su kao pešaci prelazili kolovozne trake !…

Ubijen na vašarištu

4. novembar 2011. godine

Ruma – U noći između srede i četvrtka, oko 02,30 časova u Glavnoj ulici u Rumi, nepoznata osoba napala je Zlatka Dukića (45) i Mileta…

Iz­vr­še­no dve i po hi­lja­de kri­vič­nih de­la

2. novembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Na­čel­nik srem­ske po­li­ci­je Zo­ran Sma­jić sa­op­štio je pro­šle sre­de na pres kon­fe­ren­ci­ji da je u de­vet me­se­ci ove go­di­ne na pod­ruč­ju Sre­ma…