poljoprivreda

Poziv poljoprivrednicima da prijave zloupotrebe

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede povodom najnovijih hapšenja u vezi sa zloupotrebama subvencija koje se dodeljuju proizvođačima pozdravlja sve aktivnosti koje sprovodi MUP, a od Sudskih organa očekuje da u skladu sa važećim Zakonima donese presude.

Svi građani pozivaju se da od danas pošalju svoje informacije o zloupotrebama na elektronsku adresu prijavizloupotrebu@minpolj.gov.rs.

Svaka informacija može biti od izuzetne koristi jer ćemo tako moći brže da kontrolišemo i suzbijemo sve eventualne zloupotrebe, a samim tim ubrzamo isplatu subvencija onima koji zaista imaju pravo da ih dobiju. Zajednički je interes da novac svih građana Srbije namenjen jačanju naše poljoprivrede i prehrambene industrije bude iskorišćen na najbolji mogući način.

minpolj.gov.rs

Kategorije Poljoprivreda Vesti