REKA SAVA

Predstavnici JVP „Vode Vojvodine“ ponovo dostupni građanima

Novi termin za rad sa strankama, obveznicima naknade za odvodnjavanje za Sremsku Mitrovicu je ponedeljak 17. maj, zgrada vodoprivrede, Promenada 13, a za Staru Pazovu, utorak 18. maj, zgrada opštine, Svetosavska 11, u periodu od 10 – 14 časova.

Kako bi se zbog poštovanja epidemioloških mera izbegle gužve, a svi zainteresovani stigli na red, u navedene gradove ići će se dok bude interesovanja obveznika. Na navedene lokacije mogu doći i obveznici iz okolnih mesta i opština.

U neposrednom kontaktu sa predstavnicima JVP „Vode Vojvodine“ obveznici mogu dobiti odgovore na pojedinačna pitanja u vezi sa rešenjima, dugovanjima, žalbama i reprogramima.

Prvi termini rada sa strankama, obveznicima naknade za odvodnjavanje početkom nedelje u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi izazvali su veliko interesovanje.

Kategorije Sremska Mitrovica Stara Pazova