• Monday, 29. May 2023.
Prijavljivanje objekata za smeštaj
Društvo | Vesti
0 Komentara

Prijavljivanje objekata za smeštaj

16. January 2020. godine

Sremska Mitrovica – Zakonom o ugostiteljstvu (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019) propisana je obaveza nekategorisanim ugostiteljskim objektima (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) vrsta: hostel, prenoćište, konačište, hotel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i nekategorisanim objektima za smeštaj nautičkog turizma i nekategorisanim ugostiteljskim i lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, koji se nalaze na teritoriji grada Sremska Mitrovica da pre otpočinjanja obavljanja delatnosti, na propisan način podnese prijavu jedinici lokalne samouprave (JLS).
Isto tako dana 21. decembra stupio je na snagu Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019).
Rok za prijavu je mart 2020. godine.
Jedinice lokalne samouprave će izdavati uverenja nekategorisanim objektima kako bi mogli da ostvare pravo na učešće u šemi dodele vaučera korisnicima za 2020. godinu. Za sve informacije obratiti se e mail:dmarelj.turizam@gmail.com ili na adresi Kralja Petra Prvog 5, kancelarija br. 4, ili na telefon 623-788 lokal 122. Osoba za kontakt Dragana Marelj.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.
%d bloggers like this: