• Saturday, 28. May 2022.
Preporuke za bezbedno kupanje u Savi
Društvo | Zabava | Hronika | Vesti
0 Komentara

Preporuke za bezbedno kupanje u Savi

19. July 2019. godine

Sremska Mitrovica – Javno komunalno preduzeće “Komunalije“ obavestava građane o rezultatima najnovije analize savske vode, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici 10. jula na tačkama standardnim uzorkovanja : reka Sava- mala plaža, reka Sava- početak plaže, reka Sava- dispanzer. Uzorkovanjem i analizom fizičko-hemijskih i mikrobioloških parametara utvrđeno je da savska voda na navedenim lokalitetima odgovara zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje.
Preporuke za zdravstveno bezbedno kupanje su: izbegavati ronjenje, gnjuranje, prskanje, skakanje i gledanje u vodi, prilikom ulaska u vodu postepeno se rashladiti, obavezno se tuširati čistom vodom sa tuševa nakon izlaska iz savske vode, vršiti nadzor nad kupanjem male dece jer u plićeku je voda najzagađenija, posle kiše i oluje ne kupati se dva do tri dana i zabraniti pristup domaćim životinjama.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: