Detalj sa sednice

Hrvatski u Sotu i Batrovcima

Detalj sa sednice

Šid -Odbornici SO Šid su, na sednici  održanoj u petak, između ostalog, doneli odluke o Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine za period od 2012. do 2020.godine i o promeni Statuta opštine zbog uvođenja hrvatskog jezika i pisma u službenu upotrebu u Batrovcima i Sotu. Prihvaćen je amandman SRS-a na predlog izmene Odluke o platama i naknadi troškova opštinskim funkcionerima, odbornicima i članovima radnih tela opštinskih organa pa je umesto predloženog povećanja sa 4.300 na 6.000 dinara, sa 26 glasova odlučeno da naknada iznosi čak 7.500 dinara.

Kategorije Šid Vesti