• nedelja, 14. april 2024.
Ma­tu­ran­ti
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Ma­tu­ran­ti

9. jun 2011. godine

Maturanti

Sremska Mitrovica – Pro­te­klog vi­ken­da na mi­tro­vač­kom grad­skom tr­gu ve­če­ri su bi­le is­pu­nje­ne sla­vlje­nič­kom at­mos­fe­rom ma­tu­ra­na­ta. Mla­dost, le­po­ta i ha­lji­ne kao sa mod­nih pi­sta iza­zi­va­le su pa­žnju i di­vlje­nje broj­ne rod­bi­ne, pri­ja­te­lja i slu­čaj­nih pro­la­zni­ka. Sce­no­gra­fi­ja gim­na­zi­ja­la­ca sa cr­ve­nim ba­lo­ni­ma ko­ji su svi u istom tre­nu od­le­te­li u va­zduh bi­la je po­ru­ka da je „sa­mo ne­bo gra­ni­ca.“         

M. M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: