• petak, 12. jul 2024.
Nadmoćni Kupinci
Sport
0 Komentara

Nadmoćni Kupinci

22. april 2011. godine

Na Škol­skom  pr­ven­stvu op­šti­ne u ru­ko­me­tu, odr­ža­nom u Obre­žu, u obe kon­ku­ren­ci­je po­be­di­la je OŠ „Mi­len­ko Ver­kić Ne­ša“ iz Ku­pi­no­va ko­ja će pred­sta­vlja­ti op­šti­nu na Zon­skom pr­ven­stvu.

Rukometašice OŠ "Dušan Vukasović Diogen"

Re­zul­ta­ti, de­voj­či­ce: OŠ „Du­šan Vu­ka­so­vić Di­o­gen “ Ku­pi­no­vo – OŠ „Du­šan Jer­ko­vić Uča“ Ši­ma­nov­ci 3:2 (1:1). Strel­ci: Ma­dža­re­vić 3 – Kr­sto­vić i Ra­di­vo­je­vić. OŠ „Du­šan Jer­ko­vić Uča“ Ši­ma­nov­ci – OŠ „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja„ 13:4 (5:1). Strel­ci: Kr­sto­vić 4, Mir­ko­vić 3, Ma­rić, Ra­di­vo­je­vić i Mi­haj­lo­vić po 2 – Lju­bo­je­vić 4. OŠ „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“– OŠ „Du­šan Vu­ka­so­vić Di­o­gen“ 1:11 (0:5). Strel­ci: Lju­bo­je­vić – Ma­dža­re­vić 7, B. Gru­ji­čić 2, Jo­va­no­vić i Pe­rić.

Re­zul­ta­ti, de­ča­ci: OŠ „Du­šan Jer­ko­vić Uča“ – OŠ „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ 13:3 (7:1). Strel­ci: Ra­do­je­vić 4, Sto­ja­no­vić 3, M. Ča­vić  i Đu­kić po 2,  Ara­čić i D. Ča­vić – Be­ljin, Ja­vo­ri­na i Sta­no­je­vić. OŠ „Du­šan Vu­ka­so­vić Di­o­gen“ – OŠ „Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja“ 8:5 (4:2). Strel­ci: Vu­kić 3, Fi­li­po­vić 2, Kne­že­vić, Ni­ko­lić i Bog­da­no­vić – Či­kić 3, Ja­vo­ri­na i Sto­ja­no­vić. OŠ „Du­šan Jer­ko­vić Uča“ – OŠ „Du­šan Vu­ka­so­vić Di­o­gen“ 5:6 (4:3). Strel­ci: Sto­ja­no­vić 3, Ra­do­je­vić i D. Ča­vić – Ra­do­va­no­vić 3, Vu­kić 2 i Bog­da­no­vić.

Naj­bo­lji po­je­din­ci tur­ni­ra su:  gol­ma­ni Ani­ta Jo­va­no­vić i Ne­ma­nja Ilić, a igra­či Mi­lan­ka Ma­dža­re­vić i Mar­ko Ra­do­va­no­vić (svi iz po­bed­nič­ke ško­le), dok su naj­bo­lji strel­ci Mi­lan­ka Ma­dža­re­vić (OŠ „Du­šan Vu­ka­so­vić Di­o­gen“) sa 10, odn. Alek­san­dar Sto­ja­no­vić (OŠ „Du­šan Jer­ko­vić Uča“) sa 6 go­lo­va.

Ž. Ra­di­vo­je­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: