ČETIRI SLIKE IZ KRAJINE: TAMO GDE SE (NE)ŽIVI

<em>I danas... kada u Peruči opadne nivo vode, sa dna na Cetini izgrađenog veštačkog jezera, izroni stari manastir Dragović. Tada se temelji hrama osnovanog 1395. godine i ostaci težačkih kamenih