Bilo je teško bez pozornice

Piše: Kulturni sadržaji u Sremskoj Mitrovici, nakon višemesečne pauze, iako u malo izmenjenom obliku, ponovo su oživeli. Koncerti, izložbe, promocije knjiga, ponovo se održavaju, a sa radom je počelo i