Za čistiji grad

Rekonstrukcija ambulante u Divošu

Donacija Gimnaziji

Kamen temeljac za bazen

Usvojen budžet za prošlu godinu

Manji porez na stanove

Blokiran granični prelaz Tovarnik