Že­na – mag­net !

Či­je su rum­ske nji­ve?

Gra­đen da tra­je 125 go­di­na

Vo­žnja

Studiraju u Inđiji

Zamena cvetnih sadnica

Ubio suprugu, pa sebe