Tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja

Ume­sto pi­li­ća – pe­čat na obje­kat

Šest de­ce­ni­ja bra­ka

Gla­va ov­na u po­čast go­stu

I Šid u ritmu Evrope