Obnovljeno dečije igralište

Komemoracija na Orašju

Stihovana hronika bratskih odnosa

Izložba dečjih radova PU „Boško Buha“

Upravljanje projektima i marketing

„Sremska kulenijada“