Svet po me­ri de­te­ta

De­ci uvek tre­ba po­dr­ška

In­te­re­so­va­nje di­že ce­nu

Ove zi­me ne­ma zi­me

Mi­li­jar­da di­na­ra za se­tvu