Ješić predsednik DS

„Dan mangulice“

„Otpad nije smeće“

Čekićem udarao advokata

Saradnja privrede i Vlade Vojvodine

Menadžment u komunalnim preduzećima

Kancelarija SPS

Javna parkirališta