Etno dan u Vašici

Izložba i nagrade

Ugovori o zakupu

Pazovačka predstava druga u Kuli

“Maradička jesen“

“Soko“ pred građanima

Održani pesnički susreti