Simp­to­mi ne­pra­vil­ne is­hra­ne

Pret­pla­ćen na na­gra­de

Na mre­ži sto­ti­nu od­boj­ka­ša

Dra­ga­na ponovo naj­bo­lja

Sa na­u­kom do bo­ljih pri­no­sa