Humanitarni rok koncert

Tri­ko­vi za ski­da­nje ki­lo­gra­ma

U za­gr­lja­ju ku­le­na i vi­na

Me­da­lje Srem­ci­ma

Baj­ka­ma se ži­vot ka­že