Murali u „Ilijanumu“

Poseta Rusinskoj crkvi

Zamenica pokrajinskog ombudsmana u Šidu

Promocija knjige

Poseta Erdeviku

Šiđani na Sajmu lokalne samouprave

Vi­še od 300 uče­sni­ka