Uručena sredstva od igara na sreću

Poseta Slovačkoj crkvi

Tortijada u Berkasovu

Povelje za negovanje kulture

Uručene Višnjićeve nagrade

Lakši prevoz na dijalizu

Obeležen dan oslobodjenja Rume

Izložba u rumskom Muzeju