Održan „Štrudelfest“

Prijem za najuspešnije učenike

Ka­ra­van mla­dih LDP-a

Za­log za bu­duć­nost srp­skog spor­ta

Gla­di­ja­to­ri, me­do­vi­na i vi­no