Pohvale opštini

U konkurenciji osam predstava

Bilo je kao u filmu

Podrška svakom detetu

Za kvalitetniji život najstarijih

Narodna kuhinja mimo Crvenog krsta

Radovi na putevima u ambulanti

„Moje uspomene“