Prva nagrada Željki Avrić

Pekari i mesari spremi za rad

Održan humanitarni bazar