Raspored radarskih kontrola

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td width="382"> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> </td> <td colspan="4" width="251"> <p align="center"></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="382">Ruma (Iriški drum)</td> <td valign="top" width="53">od</td> <td valign="top" width="60"> <p align="right">6</p> </td> <td valign="top" width="41">do</td> <td valign="top" width="97"> <p align="right">9</p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="382">Ruma (Iriški drum)</td> <td

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U petak, 17. avgusta, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U četvrtak, 16. avgusta, na na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U sredu, 15. avgusta, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U ponedeljak, 13. avgusta, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U petak, 10. avgusta, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U četvrtak, devetog avgusta, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"

Raspored radarskih kontrola na putevima u Sremu

– U sredu, osmog avgusta, na putevima na području Policijske uprave Sremska Mitrovica, patrole saobraćajne policije kontrolisaće brzinu kretanja vozila na sledećim putnim pravcima, odnosno ulicama u naselju: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <table border="1"