Balkanac na granici svoje zemlje

Sad, da li su tome krivi oni ka kojima sam išao i koji su, prateći zahteve sopstvene „misije“ koristili svaku priliku da nam pomeraju i skrivaju toliko tražene međe, ili

Bog nam dao, al’ sve nam je džaba…

Po jesenjem danu koji je više ličio na zimski, stigosmo tog 2. oktobra u Grabovce. Hladan severac miriše na sneg, na šorovima nigde nikog, iz odžaka mnogih krovova izvijaju se

Za Draganin korak!

<em></em> Tražeći mir Jovanići su, na žalost, bez svog domaćina u Sremsku Mitrovicu stigli 1997. godine. Život se, koliko je to bilo moguće vraćao u normalu, a činjenica da Srbija od

Od slame do neponovljive slike

<b> Sa­da ih je u ate­ljeu sed­mo­ro, sa vo­di­telj­kom, a čla­no­vi su: <b>Ne­ven­ka Ke­la­va, Maj­da Ka­lač,Lu­ci­ja Vo­la­re­vić, Sla­vi­ca Har­tvig, Bo­ško Host </b>i <b>Zo­ri­ca</b> <b>Ge­lo</b>. Bi­li su svo­je­vre­me­no ­broj­ni­je udru­že­nje, ali su

Priča majke jedanaestoro dece

<b> - Uda­la sam se još dok sam išla u sred­nju ško­lu, jer su ta­da bi­la ta­kva vre­me­na ka­da su de­voj­ke be­ža­le od ku­će, ni­su se mla­di za­ba­vlja­li i iz­la­zi­li kao

Srem Drinom teče

<b> Ako je verovati rečima oca Jovana Radosavljevića, arhimandrita manastira Rača na Drini, znamenito tarsko naselje „Kaluđerske Bare“ dobilo je ime zahvaljujući duhovniku, Karađorđevom i Miloševom ustaničkom starešini Hadži Melentiju koji

Porodica pre svega

Smešten u staroj i tuđoj čatrlji bez vode, toaleta, sa svega dve gotovo srušene sobice, samohrani otac Dragan Jovičić koji je uveliko zašao u četvrtu deceniju života i njegovo šestoro

Kad otac nije kolac

Šuljam - Tridesetsedmogodišnji Šuljmanac boluje od Daunovog sindroma, postaje još i teža. No i pored svega što je do sada preživeo i što ga još očekuje, Miodrag je, kako sam