REČ O ZEMLjI, STABLU I KORENjU

Svi pripadamo istom stablu. Razgranatom, sa po kojom suvom granom, sa korenjem duboko razvijenim u zemlji koju tabamo, sa vetrovima, kišama i sekirama koje prete da nas prekinu. Svi pripadamo istom

SALAŠ GLIGORIJEVIĆA NA STEJANOVAČKOM PUTU

Kada od Mitrovice krenete za Rumu, a preko Velikih Radinaca, tu, na Stejanovačkom putu, odmah kraj skretanja za Jazak, za oko će vam zapasti veliki senik, a za uho se

ZNAČAJ I POLOŽAJ MESNIH ZAJEDNICA NA SELU

U vreme sve učestalijih priča o potrebi obnove sela koju kao po pravillu prate stalna deagrarizacija ruralnih područja i nazaustavljiv odlazak mladih u gradove, potrebno je postaviti pitanje uloge i

BUDIMPEŠTA: DRŽAVOTVORNOST NA ULICAMA

Budimpešta nije samo središte velike, male, etničke ili Trijanonske Mađarske, kako se to popularno kaže severno od Horgoša. Ona je riznica mađarskih pobeda i poraza koje je sa sobom donela

OBREŽ: IGRA NA TEMELjU NOVOG DOMA GRKOVIĆA

Do tada, ostaje im samo da otvaraju i zatvaraju vrata koja oni, pogledom punim nade i dečijim osećajem za ono što svet zapravo jeste, vide bolje i jasnije od svih

ŠTA SU NAMA NAŠA SELA?

Da je budućnost naših sela sve neizvesnija, stvar je oko koje ne treba posebno trošiti reči. To, između ostalog, svedoči i činjenica da se poslednjih godina sve intenzivnije govori o

DOK ČEKAM U HODNIKU

Sve počinje tiho, sa jednim učtivim „Dobro jutro ljudi“ , smernim naslanjanjem na zid okrečen masnom farbom bež boje i jednim uzdahom kao dokazom da se shvata da iako ste

UZ DONOŠENjE NOVOGODIŠNjIH ODLUKA

„Neobični ljudi“, pisao je svojevremeno Svetozar Marković oni su ljudi koje „tišti tuđa nesreća, koji vole sami da podnose zlo no da gledaju tuđe i oni misle i rade dan