Prinudno prosjačenje je oblik trgovine ljudima

Piše: - Trgovina ljudima je globalni fenomen koji pogađa sve zemlje u političkoj i ekonomskoj tranziciji, nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju, zemlje u ratu i postkonfliktne zemlje, koje se pojavljuju

Svinjarstvo kao zalog napredne porodice

Piše - Hranjenje svinja je priča koja te tera da ideš dalje, ne poznaje skromnost, već traži velike brojke. Danas od dve, pet, deset krmača, teško šta može da se uradi,

Zahvalnica Bošku Pejkiću, treneru AK Ruma

Piše: - Što se tiče oblasti sporta, sama ideja je potekla od Aleksandra Bundala, člana Opštinskog veća zaduženog za sport i nekadašnjeg uspešnog atletičara koji je potekao iz ovog kluba,

Viši rang takmičenja za rumske odbojkašice

<p lang="" align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p lang="" align="JUSTIFY"></p> <p lang="" align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p lang="" align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p lang="" align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p lang="sr-YU"

U Novom Slankamenu rešavaju problem atmosferskih voda

<p align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY"></p> <p align="JUSTIFY">– </p> <p align="JUSTIFY"></p> <p

Ovčarstvo za Evropu

Piše: Porodicu Svirčević iz Divoša čine dva brata - Milan i Đorđe. Oni zajedno imaju stado od tridesetak umatičenih ovaca rase Il d’frans i nameravaju da svoje stado prošire, kako

Prosjačenje se prenosi sa generacije na generaciju?

Napisala: Na ulici se najčešće sreću decu iz rizičkih grupa, ali pod  rizikom prošenja su i deca iz siromašnih porodica, dok posebnu grupu čine oni koji su prisiljeni na prosjačenje od

Ko brine o sirotinji?

Piše: U poslednje vreme stiče se utisak kako nikada nije bilo više ispruženih ruku na ulici nego što je to danas. Sasvim sigurno to ima veze i sa teškom socijalnom