Najmlađi na planinarskim takmičenjima u Srbiji

Kada se pomene dužina staze od više desetina kilometara, većina bi se prvo zapitala kako je moguće da dete savlada toliku trasu. Ta dužina teško bi pala i odraslima, ali

Projekat „Sport u škole“ za što više najmlađih osnovaca

Piše: <strong>S.Belotić </strong> - U okviru projekta su preuzeti rekviziti za rad sa decom, a pridržavamo se plana koji je propisan, mada se on, naravno prilagođava deci u tom smislu da im

Novoslankamenci o svom selu

Piše; - Prvi pendžeraš u Novi Slankamen došao je 1724.godine iz Čehoslovačke i doveo tri sina i od tada familija Holiček živi ovde. Nema ih nigde, samo u Novom Slankamenu.

Za suzbijanje prosjačenja ključni su rad sa roditeljima i sistemska rešenja

Piše: Prosjačenje spada u negativnu socijalnu kategoriju, sa izraženim negativnim duštvenim efektom, neprihvatljivu u većini društvenih sistema. Javlja se kao posledica klasnih protivrečnosti, ekstremnog siromaštva ili organizovano od strane kriminalnih

Jedan dinar ne rešava problem prosjačenja

Tekst: Fotografije: privatni album U Sremskoj Mitrovici deluje Centar za ekonomsko unapređenje Roma – CEUR. Ta organizacija je pokušala  da se bavi problemom dece koja rade na ulici, jer su ona

Olakšice za priključke na vodovodnu i gasnu mrežu u Čortanovcima

Piše: - Napomenuo bih da smo mi od šestog meseca krenuli s akcijom priključenja na gasovodnu mrežu onih domaćnstava koja to do sada nisu učinila. Kompletno sve troškove tog priključka

Molim Boga da me odmori

Piše: Foto -Nastradala mi je kičma, pa sad moram da pijem neke lekove svaki dan. Istina je da mi oni pomažu, ali nemam para da ih kupim. Zato i prosim

Stari Slankamen u turističkoj ponudi inđijske opštine

Piše: - Taj lokalitet je značajan i u svetu  i Evropi jer se tu ogledaju promene u poslednjih milion godina. To je najznačajniji lokalitet u Evropi  i jedan od samo