Bezbednost kao imperativ

Piše: - Ono što učenici generalno uče u osnovnoj školi jesu osnove znanja, a petaci baš kreću od početka. Činjenica je da deca sada dolaze u školu sa određenim predznanjem

Kompjuter ne sme biti daleko od roditeljskih očiju

Piše: - UNICEF nas je na obuci naučio da obavezno savetujemo pedagoge da roditeljima učenika kažu kako kompjuter ne sme da bude daleko od njihovih očiju. Najbolje je da je

Internet nasilje: Roditelji su važna karika u prevenciji

U poslednjih petnaest godina svedoci smo internet revolucije i brzog razvoja internet tehnologija. Neke od stvari koje su bile nezamislive pre samo 15 godina, danas se čine kao da su

Iza profila sve se čini za pratioce i lajk

Pojava interneta je u velikoj meri transformisala način na koji svet funkcioniše. Na kojoj god lestvici tehnološke pismenosti da se nalazimo moramo priznati da bi bilo koji sistem bez interneta

Zavisnost od interneta – nova nehemijska zavisnost

Pripremila: Naš sagovornik na temu interneta i njegovih posledica po zdravlje je prim. dr , specijalista socijalne medicine, direktorka Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica. - Kada se govori o internetu,

90 godina postojanja FK „Polet“

Piše: Kako tvrdi direktor škole i jedan od organizatora svečanosti povodom rođendana kluba, manifestacija će dugo ostati upamćena. - Mislim da smo ovaj veliki jubilej obeležili na jedan dostojanstven način

Da klik bude uvek siguran

Piše Nakon realizacije projekta  “Vaš i naš klik” koji je realizovalo  Udruženje građana “Solidarnost” u Sremskoj Mitrovici, kroz anonimnu anketu koja je sprovedena kao evaluacija projekta na oko 800 dece  pokazalo

Slankamen slavi ime svetskog naučnika

Piše: Milutin Milanković je deo svog naučnog rada posvetio istraživanju klimatskih promena lesnog profila u Starom Slankamenu, pa se iz tog razloga rodila ideja da manifestacija bude organizovana u ovom selu.