Privreda nam je otvorila vrata

Piše: Program profesionalne orijentacije učenicima po završtku osnovne škole pomaže da se lakše opredele za buduće zanimanje. Kao i u ostalim, i u Osnovnoj školi „Dušan Jrković“, jednoj od tri

Privrednici o dualnom obrazovanju: dobijamo obučene radnike

Piše Ruma - Dualno obrazovanje ovih godina u školama se više sprovodi kao eksperiment, ali u skorijem periodu trebalo bi da postane obaveza. To znači da će se đaci delom obrazovati

Uz dualno obrazovanje lakše do posla

Dualnim obrazovanjem se naziva sistem stručnog školovanja na dva mesta. U stručnoj školi se izučava teorija, odnosno teorijska nastava, a u kompaniji se obavlja praktična nastava. Razvijanje dualnog obrazovanja u Srbiji

U Sremu 35 dualnih obrazovnih profila

Neophodnost da se formalni obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede za kadrovima, podstakla je razvoj dualnog obrazovanja. Dualno obrazovanje u Srbiji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa Privrednom

Škola “Nikola Tesla” sarađuje sa 29 firmi

Piše: <p align="JUSTIFY"><span lang=""> - Školovanje po modelu dualnog obrazovanja, u skladu sa uslovima u Srbiji, podrazumeva da se jedan deo obrazovnog procesa odvija u školi, a drugi u kompaniji

Nakon škole, mitrovački mesari odmah spremni za rad

Sa ponovnim otvaranjem "Mitrosa", mesna industrija se u Sremsku Mitrovicu vratila na velika vrata. Obnavljanjem proizvodnje u ovoj oblasti i pojavom sve većeg broja manjih kompanija, pored pomenute, stvorila se

Dualno obrazovanje: Izazovi i benefiti

<p lang="" align="JUSTIFY">Novi modeli obrazovanja, pored prednosti koje pružaju, sa sobom nose i određene izazove. S obzirom na činjenicu da su obrazovni smerovi u sistemu dualnog obrazovanja pretežno zanatskog tipa,

PŠH Sremska Mitrovica: Od stručne prakse do dualnog obrazovanja

<p style="text-align: justify;">Obrazovni profili u Prehrambeno-šumarskoj i hemijskoj školi u Sremskoj Mitrovici, od samog njenog osnivanja bili su prilagođeni potrebama privrednih sektora zastupljenih na području grada i okruga. Radnici u