Istražuje se okruženje Carske palate

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Ekipa stručnjaka Arheološkog instituta iz Beograda, zajedno sa kolegama iz Muzeja Srema, početkom oktobra, nastavila je istraživanja antičkog Sirmijuma, na lokalitetu 85, koja su započela još 2002.

Muzika ne poznaje granice

završen je program nesvakidašnjeg projekta "Japan u Sremu". Ovaj projekat i njegovi sadržaji su proteklih nedelja učinili Sremsku Mitrovicu gradom povezivanja i saradnje   Srbije i

Triptih sirmijumskih svetitelja

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U susret obeležavanju 1700-godišnjice Milanskog edikta, događaja od izuzetnog značaja za čitav hrišćanski svet, u Carskoj palati antičkog Sirmijuma, 28. septembra, održan je jedan od prvih dogovora

Sti­ho­vi i no­te u po­ro­dič­nom „pа­ko­vа­nju“

Či­ni mi ve­li­ku čаst i zа­do­volj­stvo dа mo­gu pi­sа­ti i kom­po­no­vа­ti no­ve pe­sme zа de­cu, po­ru­čio je sа strа­ni­cа svo­je nаj­no­vi­je knji­ge аfir­mi­sа­ni mu­zi­čаr, kom­po­zi­tor i de­či­ji pi­sаc Igor Sku­rа­to­vić

Izložba i nagrade

<strong> Sremska Mitrovica </strong>- Članovi selektorske komisije 8. smotre likovnog stvaralaštva amatera Grada Sremska Mitrovica dodelili su prvu nagradu za sliku  "Jesen na jezeru". Izložba radova učesnika smotre je do

Stihovi i note u porodičnom „pakovanju“

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Čini mi veliku čast i zadovoljstvo da mogu pisati i komponovati nove pesme za decu, poručio je sa stranica svoje najnovije knjige afirmisani muzičar, kompozitor i dečiji

Veče ruske muzike

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U Pozorištu "Dobrica Milutinović"  25. avgusta,  održano je veče rusko - srpskog prijateljstva u organizaciji Humanitarnog fonda "Besermenji" i uz podršku Gradske uprave za predškolsko obrazovanje, zdravstvo,

Poseta ministra Predraga Markovića

- Ministar kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković posetio je Sremsku Mitrovicu gde je obišao Carsku palatu Sirmiuma, stalnu postavku Muzeja Srema i radove na rekonstrukciji manastira Kuveždin