Let­nja raz­gled­ni­ca

- Da li zbog trop­ske jul­ske vre­li­ne, ili što je vre­me  go­di­šnjih od­mo­ra, a sva mo­ra su nam ne­ka­ko da­le­ko, Vrd­nik je ovih let­njih da­na pre­pun tu­ri­sta. Ho­tel „Ter­mal“