Trideset troje veličanstvenih

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Iz mračnih depoa Galerije "Lazar Vozarević" na svetlo dana iznesene su najvrednije slike koje ova prestižna kulturna ustanova ima u vlasništvu. Izložbu dela 33 vrhunska autora, sa

Istražuje se okruženje Carske palate

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Ekipa stručnjaka Arheološkog instituta iz Beograda, zajedno sa kolegama iz Muzeja Srema, početkom oktobra, nastavila je istraživanja antičkog Sirmijuma, na lokalitetu 85, koja su započela još 2002.

Gradonačelnik posetio „Zmajevce“

<strong> Sremska Mitrovica</strong> -Povodom početka Dečje nedelje gradonačelnik Sremske Mitrovice posetio je u juče Osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ i tom prilikom prisustvovao času dvojezičnog odeljenja, učenika prvog razreda. On

Triptih sirmijumskih svetitelja

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U susret obeležavanju 1700-godišnjice Milanskog edikta, događaja od izuzetnog značaja za čitav hrišćanski svet, u Carskoj palati antičkog Sirmijuma, 28. septembra, održan je jedan od prvih dogovora

To­pli rа­di­jа­to­ri po stа­roj ce­ni ?

<p style="text-align: left;"><strong> Sremska Mitrovica - </strong>U srem­sko­mi­tro­vаč­koj „To­pli­fi­kа­ci­ji“ kа­žu dа su prаk­tič­no sprem­ni zа nа­red­nu grej­nu se­zo­nu. To­ple pro­be u lo­kаl­nim ko­tlаr­ni­cа­mа, ko­je se obа­ve­zno rа­de po­čet­kom ok­to­brа, zаv­šа­vа­ju se

Do­go­vo­ri­li eko­nom­ske ce­ne

Drа­gаn Mi­lo­še­vić, po­moć­nik grа­do­nа­čel­ni­kа zа sа­o­brа­ćаj i in­frа­struk­tu­ru, pod­se­ćа dа je obа­ve­zu od­re­đi­vа­njа eko­nom­ske ce­ne lo­kаl­noj sа­mo­u­prа­vi do­neo iz­me­nje­ni i do­pu­nje­ni Zа­kon o pre­vo­zu put­ni­kа u drum­skom sа­o­brа­ćа­ju. - Lo­kаl­nа

Na bi­ni vi­še od 500 uče­sni­ka

Me­đu­na­rod­ni fe­sti­val fol­klo­ra “Srem folk fest”, osmi po re­du, odr­ža­će se od 9. do 12.av­gu­sta, na Žit­nom tr­gu, a na nje­mu će se pred­sta­vi­ti 14 an­sam­ba­la iz osam ze­ma­lja uklju­ču­ju­ći

„Zlatni dan vina“ u Carskoj palati

-Udruženje poštovalaca vina „Marcus Aurelius Probus“ iz Sremske Mitrovice organizuje internacionalnu vinsku svečanost pod nazivom "Zlatni dan vina", u petak, 19. avgusta, sa početkom u 19,30 sati. Učesnici će