Održan Festival solidarnosti

<p

Nova trafostanica na izvorištu

<p align="JUSTIFY"></p> <p

Sajam stvaralaštva seoskih žena u Vojvodini

<p align="JUSTIFY"></p> <p

Festival solidarnosti

<p align="JUSTIFY"></p> <p

Čišćenje deponije u Erdeviku

<p align="JUSTIFY"></p> <p

Donatorsko veče u Šidu

<p align="JUSTIFY"></p> <p

Koncert tria “Barabar”

<p align="JUSTIFY"></p> <p

Uređuje se kanalska mreža

<p