Obeležen Dan borbe protiv TBC-a

<strong> Šid- </strong>Podelom flajera u gradu Crveni krst Šid u petak je simbolično obeležio Svetski dan borbe protiv TBC-a. Prema rečima , stručnog saradnika u Crvenom krstu, cilj ove akcije bio

Glas za samodoprinos

&nbsp; <strong> Kukujevci</strong> -Tokom proteklog vikenda u Kukujevcima je uspešno sproveden referendum o uvođenju novog samodoprinosa. Kako je rekao , predsednik Saveta ove Mesne zajednice, od upisanih 1.730 meštana, za uvođenje samodoprinosa

Lampe na izložbi u Šidu

<strong> </strong> , u organizaciji KOC-a pod nazivom „Svetlost- tajna besmrtnosti“ biće otvorena u Narodnoj biblioteci "Simeon Piščević" u Šidu, sutra, 14. marta, u 19 sati. Na otvaranju ove izložbe predstaviće se

Proba gradskog hora

<strong> Šid</strong> - Kako saznajemo iz Kulturno obrazovnog centra, u subotu, 25.februara, u 13 časova biće održana proba Gradskog hora, a zainteresovani muškarci koji žele da pevaju još uvek mogu da

Predavanje iz dijabetologije

. Predavanje, koje počinje u 17 časova, organizuje Društvo za borbu protiv dijabetesa, u saradnji sa Crvenim krstom

Referendum u Kukujevcima

- U Kukujevcima će od 23. do 25. marta biti održan referendum radi donošenja Odluke za uvođenje samodoprinosa za period od pet godina. Uvid u birački spisak, upis, brisanje,

Sednica Opštinskog veća

<strong> Šid</strong> - Danas je održana sednica Opštinskog veća na kojoj su, između ostalog, utvrđene izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama. Prema utvrđenom Predlogu odluke, koji će naći pred odbornicima SO

Ši­du no­vac od iga­ra na sre­ću

Re­še­nje o odo­bre­nim sred­stvi­ma od iga­ra na sre­ću u vi­si­ni od 1,5 mi­li­o­na di­na­ra ko­ja su na­me­nje­na op­šti­ni Šid pred­sed­ni­ci Na­ta­ši Cvjet­ko­vić pro­te­kle ne­de­lje uru­čio je dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu