„Menjamo žene“ u Šidu

<strong> Šid</strong> - Večeras će na sceni KOC-a biti odigrana predstava "Menjamo žene", tekstopisca i režisera Radeta Vukotića, u kojoj glume Mina Lazarević, Milan Kalinić, Ivana Knežević i Srđan Ivanović. Predstava

Akcija davanja krvi

- Sutra, 15.decembra, u organizaciji Crvenog krsta Šid i Zavoda za transfuziju krvi iz Sremske Mitrovice, u zdravstvenoj stanici u Kukujevcima, biće održana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U akciji

Obeležen Dan oslobođenja Šida

<strong> Šid</strong> -Juče je svečano obeležen Dan Opštine Šid i 67.godišnjica oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Decembarska nagrada, najveće opštinsko priznanje, dodeljena je Opštinskom vatrogasnom savezu, dok su zahvalnice Opštine Šid

Šid obeležava Dan opštine

tradicionalno će dodeliti 6. decembarsku nagradu i zahvalnice Opštine Šid. U okviru obeležavanja dana Opštine Šid, Opština poklanja svojim sugrađankama i sugrađanima koncert , koji će se održati u nedelju,

Sutra sednica SO

<strong> Šid</strong> -Za sutra, 2. decembar, zakazana je sednica lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu će biti, između ostalog, inicijative mesnih zajednica Bingula i Kukujevci za uvođenje novog samodoprinosa i Planovi generalne

Kom­pju­ter za efi­ka­sni­ji rad

Pro­te­kle ne­de­lje pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve na če­lu sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne Na­ta­šom Cvjet­ko­vić po­se­ti­li su Et­no ku­ću Udru­že­nja že­na „Iz­vor“ iz Ber­ka­so­va. Ovo Udru­že­nje, ko­je bro­ji 17 čla­ni­ca, ba­vi se ne­go­va­njem

Svetski dan borbe protiv side

<p style="text-align: left"> - Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv side, pod sloganom “Budućnost je sad”, sutra će u Crvenom krstu u Šidu, zdravstveni radnici Doma zdravlja održati predavanja za

Potpisan protokol o razvoju turizma

<strong> Šid</strong> - Predsednica Opštine Šid potpisala je juče u Beogradu, Protokol o regionalnoj saradnji i razvoju gradova i opština Srema u oblasti turizma. Protokol je potpisan nakon seminara pod