Promovisana kulturna baština Šida

&nbsp; <strong> Budimpešta </strong>-Članovi Gradskog tamburaškog orkestra Kulturno obrazovnog centra Šid, su od 9. do 11. maja gostovali u Budimpešti, u okviru programa „Promocija kulturne baštine grada Šida“. Bila je to ujedno

Pomoć Nacionalnom savetu Rusina

&nbsp; <strong> Šid</strong> -Opština Šid finansiraće rad Nacionalnog saveta Rusina sa 400 hiljada dinara. Rešenje o dodeli ovih sredstava, predsedniku rusinskog Nacionalnog saveta, , rukovodilac opštinske Kancelarije za lokalni ekonomski

Šid će imati stabilnu koaliciju

&nbsp; <strong> Šid</strong> -Na jučerašnjoj konferenciji za novinare potpredsednica Opštinskog odbora Demokratske stranke Šid izrazila je ubeđenje da će Šid u narednom periodu imati stabilnu koaliciju, s obzirom da je Demokratska

No­vi auto­mo­bil za kuć­no le­če­nje

<p style="text-align: left;"> Klju­če­ve no­vog auto­mo­bi­la „fi­at pun­to“ i no­vi pre­no­sni EKG apa­rat vred­no­sti mi­li­on di­na­ra Ode­lje­nju za kuć­no le­če­nje pro­te­kle se­de­mi­ce uru­čio je di­rek­tor Do­ma zdra­vlja Sve­to­zar Ma­noj­lo­vić. U ovom

Promocija mobilijara u Višnjićevu

<strong> Višnjićevo</strong> -Protekle nedelje u Višnjićevu je održana promocija mobilijara na reci Bosut, koje je seoskoj mesnoj zajednici doniralo Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“, a logističku i tehičku podršku pružili Opština

Uspostavljena saradnja Šida i Italije

<strong> Šid </strong>-Predsednica Opštine Šid , potpisali su protekle nedelje protokol o saradnji, kao rezultat razgovora vođenih proteklih dana u Milanu, prilikom posete šidske delegacije. Prema rečima predsednice Cvjetković, najveći interes opštine

Prijem za predstavnike Rusina

<p style="text-align: justify"><strong> Šid</strong> -Predsednica opštine .</p> <p style="text-align: justify">Dogovoreno je finansiranje rada Kancelarije Nacionalnog saveta Rusina u šidskoj opštini u iznosu od 400 hiljada

U Šidu ponovo radi fontana

<strong> Šid </strong>- Prigodnom svečanošću u petak je u centru Šida, ispred Vojvođanske banke, nakon tri decenije ponovo otvorena fontana, rekonstruisana zahvaljujući Ekološkom pokretu Šid. Uz prigodan kulturno - umetnički program,