Sutra sednica SO Šid

- Za sutra je zakazana sednica SO Šid, na kojoj će, između ostalog, biti razmatran izveštaj o izvršenju tekućeg budžeta, za period januar -  septembar i doneta nova odluka

Počelo asvaltiranje u Sotu

<strong> Sot</strong> - U Sotu je u toku asvaltiranje ulica, koje izvodi firma "Borovica" iz Rume, a finansijska sredstva obezbeđena su iz Fonda za kapitalna ulaganja AP Vojvodine. Po završetku radova

Održan stručni skup iz oblasti energetike

<strong> Šid</strong> - Pre dva dana Opština Šid je, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, oganizovala stručni skup na temu „Analiza primene obnovljivih izvora energije

Deda Mraz u Višnjićevu

<strong> Višnjićevo</strong> - Podela novogodišnjih paketića u Višnjićevu biće obavljena u sredu, 28. decembra, u 12 časova, u Domu kulture. Paketiće, koje finansira Opština Šid, dobiće 180 mališana, a MZ je

Uručeni ugovori nevladinim organizacijama

<strong> Šid</strong> - , predsednik opštinske Komisije za zaštitu i unapređenje životne sredine, uručili su ugovore nevladinim organizacijama kojima su odobrena sredstva po konkursu za zaštitu i unapređenje životne sredine. Iz

Cilj – una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta

Dan Opš­ti­ne ­i 67. g­od­iš­njica ­oslobođe­nja ­Šida 6.­ d­ec­embar obe­le­že­ni su o­dr­žavanje­m ­svečane s­ednice OO SUB­NO­R-­a Šid,­ p­olaganje­m ­venaca i­ p­om­e­no­m oslobodi­ocima na­ Gradsko­m groblju­. ­Ve­nce su ­polo­ži­li pr­eds­tavnici ­bo­rački­h

Potpisan ugovor o nabavci materijala

<strong> Šid</strong> - Predsednica Opštine Šidpotpisala je Ugovor o nabavci izolacionog materijala za izradu fasade na objektu zgrade Opštinske uprave sa predstavnikom grupacije "Fragmat", u okviru koje posluje i šidsko preduzeće

Asvaltiranje ulica u Bikić Dolu

<strong> Bikić Do</strong> -Radovi na asfaltiranju ulica Planinske i Čapajeve u dužini od ukupno 1.100 metara u Bikić Dolu završeni su u petak. Kako saznajemo u Javnom preduzeću za stambene usluge