Pri­li­ka da se po­ka­žu re­zul­ta­ti ra­da

Op­šti­na Šid pred­sta­vi­la se na Saj­mu lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ko­ji je pro­te­kle ne­de­lje u Be­o­gra­du otvo­rio pred­sed­nik Sr­bi­je Bo­ris Ta­dić. Bi­la je to pri­li­ka da čel­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve raz­me­ne is­ku­stva sa

Stigla voda u Ilince

<strong> Ilinci</strong> - Prema rečima direktora JKP "Vodovod" Šid , voda je stigla u Ilince, međutim, još nije upotrebljiva, s obzirom da se vrši ispiranje cevovoda i očekuje dolazak ekipe Zavoda

O službenoj upotrebi slovačkog jezika

<strong> Šid </strong>- U organizaciji Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, u petak, 25.novembra, u sali SO u Šidu, biće održan radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave na temu službene upotrebe slovačkog

Tribina SRS-a u Kukujevcima

. Tribina će početi u 18

Tribina DSS-a u Šidu

- "Program razvoja Srbije u uslovima ekonomske krize" biće tema tribine Demokratske stranke Srbije u Šidu, u petak, 25.novembra. Na tribini će biti predstavljeni ključni ciljevi ovog dokumenta, kroz

Počinje gasifikacija šidske opštine

<strong> Šid </strong>- U Kukujevcima su ove nedelje počeli pripremni radovi za realizaciju velike investicije, gasifikacije Opštine Šid. Početak radova sutra u 12 časova, ozvaničiće predsednik Vlade Vojvodine, dr i

Akcija dobrovoljnog davanja krvi

, koji je krv dao preko 100 puta, srednjoškolcima održao predavanje o dobrovoljnom

Književno veče u Šidu

<strong> Šid</strong> - U Narodnoj biblioteci "Simeon Piščević" sutra će biti održano književno veče u okviru kojeg će predstaviti tri svoje knjige: zbirke poezije "Plavi bol" i "Brektanje duše" i