Do­go­vo­ri­li eko­nom­ske ce­ne

Drа­gаn Mi­lo­še­vić, po­moć­nik grа­do­nа­čel­ni­kа zа sа­o­brа­ćаj i in­frа­struk­tu­ru, pod­se­ćа dа je obа­ve­zu od­re­đi­vа­njа eko­nom­ske ce­ne lo­kаl­noj sа­mo­u­prа­vi do­neo iz­me­nje­ni i do­pu­nje­ni Zа­kon o pre­vo­zu put­ni­kа u drum­skom sа­o­brа­ćа­ju. - Lo­kаl­nа

Ra­di se put- kič­ma ovog de­la Sre­ma

<strong> Inđija - </strong>Mi­ni­star za in­fra­struk­tu­ru i ener­ge­ti­ku pro­šle sre­de, po­se­tio je op­šti­nu In­đi­ja. Po­vod su bi­la ak­tu­al­na gra­di­li­šta ka­ko u sa­mom gra­du, ta­ko i u in­du­strij­skoj zo­ni, na­ro­či­ti re­kon­struk­ci­ja de­o­ni­ce

Vozilo laćaračkoj ambulanti

<strong> Sremska Mitrovica </strong>-  Grad Sremska Mitrovica obezbedio je sredstva za kupovinu automobila za potrebe zaposlenih u zdravstvenoj ambulanti u Laćarku. Ovo vozilo je  vredno 700. 000 dinara i, kako rekoše

Ekonomske cene taksi prevoza

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Predstavnici mitrovačkih 15 taksi  udruženja i nadležni u lokalnoj samoupravi odredili su najniže ekonomske cene ovog prevoza. Prema novom cenovniku start vožnje košta 50 dinara,  vožnja do

Novi Dom za stara lica u Šidu

<strong> Šid</strong> -U Šidu je juče, u Ulici cara Dušana na broju 105, svečano otvoren Dom za stara lica "Luana". Objekat ima 14 soba i 40 korisničkih mesta. Svečanosti povodom otvaranja

Čišćenje korita Šidine

<strong> Šid</strong> - Predsednik Mesne zajednice Šid, obišli su danas radove na čišćenju korita potoka Šidina. MZ Šid je, u okviru javnih radova, angažovala pet lica po Ugovoru o delu

Hrvatski u Sotu i Batrovcima

<strong> Šid</strong> -Odbornici SO Šid su, na sednici  održanoj u petak, između ostalog, doneli odluke o Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine za period od 2012. do 2020.godine i o promeni

Etno dan u Vašici

<strong> Vašica</strong> - Juče je održan drugi po redu Etno dan u Vašici. Aktiv žena Književnog klub „Blagoje Jastrebić“ uz pomoć šest udruženja žena, uspeo je da vrati vreme u prošlost