Sanacija atarskih puteva

<strong> Morović</strong> -Proteklih dana urađena je prva faza radova na sanaciji puteva u Moroviću, koja obuhvata rekonstrukciju atarskog puta Šanac, poznatijeg kao pista za ribolov, u dužini od 650 metara i

Uklanjanje ambrozije u Šidu

<strong> Šid</strong>-Kao što je najavljeno,  lokalna samouprava u saradnji sa JKP „Standard“ Šid sprovela je akciju na suzbijanju ambrozije u opštini, koja traje još od jula. Javno komunalno preduzeće „Standard“ je uklonilo

Likovna smotra u Carskoj palati

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Za učestvovanje na 8. smotri likovnog stvaralaštva amatera Sremske Mitrovice , koja će se održati 15. septembra u Carskoj palati, prijavljeno je 56 izlagača sa ukupno 95

Josipović u poseti šidskoj opštini

<strong> Šid</strong> - Predsednik Republike Hrvatske posetiće sutra opštinu Šid. Kako je najavljeno, predsednik Josipović će najpre obići razrušenu katoličku crkvu u Kukujevcima, a zatim i crkvu i crkveni dom u

Nasipanje atarskih puteva

<strong> Noćaj</strong> - U ataru Noćaja nastavljeno je šljunčenje puteva za šta su mesna zajednica i nadležni u lokalnoj samoupravi obezbedili 800 kubika šljunka. Ovim materijalnom saniraće se najugroženije deonice poljskih

Uređena fasada Srpskog doma

<strong> </strong> -  Sredstvima građana u Sremskoj Mitrovici je završen  јoš jedan projekat iz programa gradskog samodoprinosa - rekonstrukcija novog dela  fasade zgrade Srpskog doma. Projekat  rekonstrukcije uradio je Zavod za zaštitu

Sanitetsko vozilo za decu Mongolije

<strong> Beočin</strong> - Ovih vrelih i sparnih avgustvskih dana, stigla nam je nesvakidašnja elektronska poruka: "Četvorica mladića su na humanitarnom, <em>Mongol reliju</em>, trenutno se voze po Pamiru, u Tadžikistanu. Jedan od

Gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal za 19 po­ro­di­ca

Ka­ko nas je in­for­mi­sao na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti u Ru­mi je upra­vo za­vr­šen pro­je­kat po­mo­ći u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu za naj­u­gro­že­ni­je ka­te­go­ri­je iz­be­glih i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca. Pri­ku­plja­nje zah­te­va, sa