Nastavlja se akcija

<!--&gt;--> <p style="text-align:

Sve službe u pripravnosti

<!--&gt;--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height: normal"></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt;line-height: normal">-Jutros je održan još jedan sastanak užeg sastava opštinskog štaba za vanredne situacije. Konstatovano je da je u Inđiji noć protekla mirno,

Svetski dan Roma

<!--&gt;--> <!--&gt;--> <!--&gt;--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="sr-Latn-RS" style="font-size: 14.0pt;line-height: 115%;font-family: 'Verdana','sans-serif'"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span lang="sr-Latn-RS" style="font-size: 14.0pt;line-height: 115%;font-family: 'Verdana','sans-serif'">-Uz pomoć i podršku naše lokalne samouprave, predsednika, pomoćnika predsednika i kabineta uspeli smo

Nastavljeni radovi u hali

<!--&gt;--> <p class="MsoNormal" style="text-align:

Investicioni potencijali

<!--&gt;--> <!--&gt;--> <!--&gt;--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height: normal"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height:

Nasilje nema opravdanje

<!--&gt;--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height:

Nova zdravstvena usluga

<!--&gt;--> &nbsp; <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="tekstjednevesti"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span class="tekstjednevesti"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span

Potpisan Protokol o saradnji

<!--&gt;--> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;line-height: 150%"><span lang="sr-Latn-RS" style="font-size: 14.0pt;line-height: 150%;font-family: 'Verdana','sans-serif'">-Kompanija IGB Automotiv i Tehnička škola „Mihajlo Pupin“ potpisali su Protokol o saradnji za organizovanje i izvođenje praktične nastave učenika Tehničke