Čereviću knjiga posvećenosti i ljubavi

. Iako rođena Novosađanka, po majci Čerevićanka, autorka je čitavim svojim bićem i životnim opredeljenjem ostala vezana za Čerević, selo u kojem je "upoznala sebe" i gde dobar deo godine

Udahnuti život oronulom Špicerovom dvorcu

- Nevesela, čak tragična sudbina beočinskog dvorca Orenštajn – Špicer (poznatijeg kao Stari dvorac), podignutog krajem 19. veka i "zaštićenog" kulturnog dobra od velikog značaja, dobro je poznata građanima

Cvejić ponovo predsednik

(DS), diplomirana sociološkinja iz Beočina. U nastavku sednice odbornici Skupštine opštine potvrdili su mandate čelnicima izvršne vlasti: mr (SPS) za njegovog zamenika, koji su i u prethodnom četvorogodišnjem mandatu

Republička nagrada „kruna“ školovanja

<strong> Beočin</strong> - Sa 17. po redu republičkog takmičenja učenika srednjih škola grafičke struke, nedavno održanog u Čačku, stigla je sjajna vest: 19-godišnji maturant novosadske Srednje tehničke škole "Mileva Marić Ajnštajn",

Sremci znaju šta je lepo i ukusno

<strong> Rakovac</strong> - Tradicionalni Festival hrane "Al' se nekad dobro jelo, baš", koji organizuje mesno Udruženje žena "Gorska ruža", i ovog proleća, 21. aprila, uspešno je održan u prisustvu nekoliko stotina

Uspe­šno iz­ve­den „Aten­tat“

Ce­lo­ve­čer­nja pred­sta­va "Aten­tat" (ko­me­di­ja u bez­o­bra­zno ve­za­nom sti­hu), auto­ra Mi­lo­ša Ni­ko­li­ća, u iz­vo­đe­nju Ama­ter­skog po­zo­ri­šta KUD "Bri­le", pre­mi­jer­no je iz­ve­de­na, 2. mar­ta, na sce­ni Do­ma kul­tu­re u Be­o­či­nu. Pu­bli­ka je

Umetnik nema dva sveta

<strong> Beočin</strong>: Ako je KUD "Brile" središte okupljanja beočinskih stvaralaca, bilo da je reč o onima iz sveta muzike, igre, pozorišta ili literature, onda je (Malo Selo kod Glamoča, 1963), kao

Sneg vi­sok, pu­te­vi pro­hod­ni

Svi lo­kal­ni pu­te­vi i uli­ce u op­šti­ni, ko­je odr­ža­va zim­ska slu­žba JKP "Be­o­čin", su pro­hod­ni i na nji­ma se sa­o­bra­ćaj od­vi­ja bez ve­ćih te­ško­ća. Pre­ma in­for­ma­ci­ji ko­ju nam je, 6.