Raspevano proleće u Sremskoj Mitrovici

i pesma " Tvoja je ljubav kao kaseta". Ko će predstavljati Sremsku Mitrovicu u finalu festivala znaće se nakon takmičenja u drugim

Zanimljiva tribina o Japanu

dugogodišnji novinar dopisnik Tanjuga, prevodilac i publicista. Mitrovčani su uživali u zanimljivim pričama o kulturi, ponašanjima, proslavama, uopšte načinu života Japanaca, ali sa najviše pažnje, čini se, oni su

Mnogo lepih želja sa Magičnog trga

  Po uzoru na mnoge svetske gradove Sremska Mitrovica je, za svoje sugrađane, obezbedila dvnodnevno pretpraznično slavlje na Gradskom trgu u kome su učestvovali brojni i raznovrsni učesnici-  majstori svog

Javni čas pokreta i zdravlja

- Grad Sremska Mitrovice se, ove godine, priključio poznatoj manifestaciji "Dan izazova", koju širom sveta   organizuje TAFISA  Svetska asocijacija sporta za sve. Ovim povodom  29. maja, u 12 sati,

Raspevano proleće u Sremskoj Mitrovici

pobednica je polufinalne večeri Festivala muzike za decu "Raspevano proleće Srbije". Polufinale, na kom je pevalo 10 dečaka i devojčica, organizovalo je Udruženje građana "Mocarteum", uz tehničku podršku Studija

Umetnost na Savi

- Mladi mitrovački  umetnici, članovi neformalnog udruženja "Ulica slikara"  i resorna gradska uprava organizovali su manifestaciju "Umetnost na Savi" u sklopu koje su na gradskoj plaži crtali neobične crteže

Sig­na­li da se lo­še hra­ni­te

Uzrok: Ako ne uno­si­te do­volj­no ome­ga 3 ma­sti iz ri­be ili vi­ta­mi­na B, po­seb­no fol­ne ki­se­li­ne, vi­ta­mi­na B6 i vi­ta­mi­na B12, bi­će­te če­sto ne­ras­po­lo­že­ni ili čak de­pre­siv­ni. Re­še­nje: Je­di­te dva-tri pu­ta

Cve­kla i ku­pus lek za ga­stri­tis

Je­dan od naj­ra­spro­stra­nje­ni­jih na­pi­ta­ka je čaj - cr­ni ili ze­le­ni. Tre­ba da je uvek sve­že sku­van i ako ga pi­je­te po ceo dan ume­sto vo­de, vo­di­te ra­ču­na da ne bu­de