Broj po­ža­ra obo­rio sve re­kor­de

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>Broj po­ža­ra u Sre­mu to­kom ove go­di­ne, a po­seb­no  po­sled­njih me­se­ci je obo­rio sve re­kor­de. Na­čel­nik za van­red­ne si­tu­a­ci­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Ste­van Pe­jić, ka­že da bi

Po­da­tak

Če­mu slu­ži pa­lac? Osim što ga vo­le be­be, ko­ri­sti se i ume­sto tr­za­li­ce na gi­ta­ri, za pi­pa­nje hle­ba u pro­dav­ni­ci, za lu­pa­nje čve­ge­ra, za po­te­za­nje zvon­ca na bi­ci­klu, za sto­pi­ra­nje,

Lakši prevoz na dijalizu

- Grad Sremska Mitrovica je iz ovogodišnjeg budžeta obezbedio 2,3 miliona dinara za nabavku kombija  kojeg koriste  bubrežni bolesnci za putovanje od kuće do dijalize i nazad.  Vozilo je

Opljačkali menjačnicu

Policija je lišila slobode i odredila zadržavanje Milanu Z. (19) iz Inđije zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo. Vlasniku menjačnice "Rođeni", osumnjičeni i njegov saučesnik su drškom

Če

<strong> Povodi</strong> - Pre 44 godine, početkom oktobra, mučki je ubijen najslavniji svetski revolucionar, gerilac, lekar, čovek sa više domovina, ali jednim srcem koje je kucalo za slobodu i pravdu širom

Ležimir – balkanski centar mladih

- Sremska Mitrovica i Tuzla će kod fondova Evropske Unije aplicirati projektom prekogranične saradnje za stvaranje regionalnog edukacionog centra za mlade Balkana na mestu sadašnjeg Hotela „Fruška gora“ u

Sertifikati za uspešnu obuku

– Direktor sremskomitrovačke filijale Nacionalne službe zapošljavanja (NSZ) Todor Kuzmančević uručio je sertifikate polaznicama koje su uspešno završile obuku za vođenje poslovnih knjiga. Kako je tom prilikom rečeno, ova obuka

Zaplenjeno šest kilograma zlatnog nakita

– U akciji na graničnom prelazu Batrovci, carinici Srbije sprečili su u subotu uveče krijumčarenje više od šest kilograma zlatnog nakita iz Hrvatske u Srbiju. Kako je saopštila Uprava carina,