Mitrovčanima predstavljen evropski vodič

, zamenik generalnog sekretara Evropskog pokreta u

Šta ima­mo za do­ma­ći?

Ka­ko raz­mi­šlja ro­di­telj či­je de­te ni­je do­bi­lo pe­ti­cu iz do­ma­ćeg za­dat­ka? „Mo­gao sam se vi­še po­tru­di­ti, ne mo­gu gle­da­ti se­ri­je, za­ma­ja­va­ti se i švrć­ka­ti  oko­lo ako mi­slim da ima(mo) do­bre

Oprez na pružnim prelazima

- Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici upozorila je učesnike u saobraćaju, posebno vozače motornih vozila i poljoprivrednih mašina na potrebnu pojačanu opreznost na pružnim prelazima, posebno u uslovima smanjene

Stradao pešak

- U saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju dogodila u Sremskoj Mitrovici, teške telesne povrede opasne po život zadobio je Neđo J. (56), državljanin Bosne i Hercegovine. Kako je saopštila

Osumnjičen za tri razbojništva

– Zbog sumnje da je izvršio tri razbojništva u Rumi i Vognju, uhapšen je Vladimir K. (31) iz Rume. Osnovano se sumnja da je Vladimir K. maskiran i uz pretnju

Posedovao marihuanu

– Kod državljanina BiH Ratka A. (28), policija je prilikom kontrole putnika na graničnom prelazu Sremska Rača, na ulasku u Srbiju, pronašla i oduzela 26 grama marihuane. Zbog osnovane sumnje

Pritvor zbog nezakonitog lova

– Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nezakonitog lova, policija je uhapsila trojicu stanovnika Šida:  Borislava J. (33), Mladena L. (29) i Gorana M. (46). Kako je saopštila

Di­jag­no­sti­ka ključ­na za sma­nje­nje ri­zi­ka od obo­lje­nja

Pre­ko 64% gra­đa­na Sr­bi­je sma­tra da je nji­ho­vo zdra­vlje “do­bro”, “vr­lo do­bro” ili “od­lič­no”, dok 24% sma­tra da ni­su iz­lo­že­ni bi­lo ka­kvim zdrav­stve­nim ri­zi­ci­ma. Či­nje­ni­ce go­vo­re dru­ga­či­je. Ovo je sa­op­šte­no